Till startsida

Dagsnoteringar   Texternas tema

Kortare texter i mer eller mindre aktuella frågor

Om den sammanhållande synen på kunskap - och på annat - i dessa texter

Dagsnoteringar 2006 - 2010    Länkar

Sorterade efter ämnen

Ett högst personligt urval

  Postcards from Sweden    
            Short annotations by a Nordic fan of the Enlightenment    
 
 
            Artiklar:   En annan sorts stockholmssyndrom    Vårt förakt för svaghet
 Svar på 08-frågan: "Varför älskar dom oss inte?"

 Är Harald Ofstads bok från 1971 aktuell än idag?

 
  Att välja rätt    Journalistikens trovärdighet
        Ett förslag till rättvisare valsystem med effektivare utfall
 

 "Affärerna" Örtendahl och Marjasin som exempel

  Teknikens roll    Mänskliga rättigheter

Om teknikens betydelse för ekonomisk utveckling - en C-uppsats

Mänskliga rättigheter som något mer än massmedias rättigheter

  Energi som ideologi    Kemikalierna, undergången och Stefan Jarl

Hur föreställningar och idéer har ersatt kunskap i en resursfråga

Katastrofromantikerna och verkligheten

  De två kulturerna    Sysselsättningen och den privata sektorn

Något om vad C P Snow faktiskt skrev om humanister och naturvetare

       Sysselsättning? Inte utan offentlig sektor!
  Folke Leander - Romantik och moral    Poeter i politisk diskurs

En obemärkt filosofidocent skriver klarsynt om romantiken

Greider och Gustafsson debatterar - några reflektioner

  Nina Björk - Under det rosa täcket   Dialog om de två lampsystemen

Kritisk betraktelse över en feministisk klassiker

Eller en bloggares vedermödor...

  Strindbergs naturvetenskap   August Strindberg - litteratur och politik

Den litteräre giganten som forskardilettant

       Med Strindbergsfejden som lackmuspapper - rött eller blått
  Fashionabelt nonsens    Synpunkter från besökare

Alan Sokal klär av postmodernisterna all naturvetenskaplig grannlåt

Gästtyckares åsikter redovisade

  Tjugo år efter Tjernobyl    Ge synpunkter

Experternas beskrivning av en olyckas konsekvenser - annorlunda än medias

         Plats för diskussion
  "Tjugohundra" som humanistisk ingenjörskonst

Om ett postmodernt experiment som misslyckats

   
 
© Lars Schaff