Lars Schaff - texter  

Författarens programförklaring - texternas tema

Till menyn

Om man skulle hitta ett sammanhållande element i texterna på denna webbsida är det möjligen försöket att återanvända den föråldrade Upplysningens ideal: att tillämpa rationalism och logik i en samhällsdebatt där sådana kvaliteter idag hamnat i skymundan.

Upplysningen har fått bära ansvaret för mycket som den inte är skyldig till. Anklagelserna har till inte sällan riktats mot en nidbild, som har tecknats med invektiv som "materialism", "positivism" och "reduktionism". För att klara Upplysningens nedmontering har man tvingats uppfatta extrema uttolkningar som representativa.

Med en enklare definition är Upplysningen ett projekt för att bekämpa oförnuft, vidskepelse och villfarelser. Det är i den meningen begreppet efter förmåga skall användas här.

1700-talets Upplysning hade udden riktad mot den kyrkliga sfären som var den tidens helt dominerande ideologiska makt. Den delen av rörelsen är naturligtvis obsolet (och mina texter kommer inte att handla särskilt mycket om kyrkliga frågor). Men oförnuftet har för den skull inte förlorat sin position. Numera dyker det även upp i akademiska sammanhang, i olika postmoderna skepnader.

En och annan av texterna kommer säkert att falla ur den här ramen och kommer att vara tyckande i största allmänhet. Det är en frihet man kan ta sig i cyberrymden. Men jag kommer att försöka vara återhållsam i den delen.

Om du har en egen hemsida, eller förslag till länkar, som passar in på den här programförklaringen så är du mer än välkommen att höra av dig här.

2006-04-29