Lars Schaff - texter

 

Journalistikens trovärdighet

Till menyn

Under april 2007 hade Dagens Nyheter en inkännande och saklig artikelserie om den svenska psykvården. Det gav anledning att efterlysa ett journalistpris till DN:s familjesida (eller "Insidan") som genom åren svarat för en hel del av det riktigt läsvärda i tidningen. Vid närmare eftertanke var journalisternas egenbedömning fel forum att vädja till, eftersom man där prioriterar historier som skapas med den speciella journalistdramaturgi som omhuldas inom kåren.

Priset blev mer hedersamt än så, det utdelades i maj av Schizofreniförbundet till Malin Nordgren som fick 25 000 kronor och äran. Hon hade i artiklarna bland annat visat hur förlegade psykoanalytiska förklaringar av schizofrenins orsaker fortfarande hade ett starkt grepp om den psykiatriska vården. Eftersom den förklaringen lägger skuld på föräldrarna för sjukdomens uppkomst har man en avvisande attityd till anhörigas deltagande i terapin.

Ännu mer hedersamt är att Malin Nordgren nu arbetar på en uppföljning som visar på de goda exemplen. Det finns också många platser där vården fungerar bra. Det är bara att gratulera till ett välförtjänt pris, och önska att fler journalister ville arbeta så att de får priser från den verkliga världen utanför redaktionsväggarna.

I kontrast erinrar man sig hur publicister bedömer sina egna arbeten och påminns om paradexemplet: Stora journalistpriset till skriftställaren som konstruerade "Örtendahl-affären", skandaliseringen av den dåvarande generaldirektören för Vägverket. Som exempel på "grävande" journalistik står det i en klass för sig, och illustrerar vad som ibland krävs för att få det förnämsta priset i branschen.

Hela affären tog sin utgångspunkt i Per Anders Örtendahls bostad, som bestod av en villa där ett plan var gästvåning och ett andra plan privatbostad. Eftersom statliga verk inte får äga fastigheter (en gammal byråkratisk princip med stelbenta och märkliga konsekvenser) stod ett dotterbolag till Vägverket som ägare, en konstruktion som uppenbarligen inte bröt mot någon lagstiftning. Örtendahl betalade för övrigt gott och väl marknadsmässig hyra för sin privatvåning.

Gästvåningen ansågs ha en viktig funktion när verkets mera prominenta gäster skulle tas emot, inte minst för att Borlänge saknar faciliteter som till exempel statliga verk i Stockholm har tillgång till. Man hade valt konstruktionen med Örtendahl som hyresgäst eftersom den omvända, med Örtendahl som fastighetsägare och hyresvärd åt Vägverket, möjligen hade varit tvivelaktig.

Alla fakta som gjorde att hela saken föreföll både laglig och motiverad redovisades ärligt i DN:s artiklar. Hur kunde det då bli en stor affär som slutade med Örtendahls avgång? Jo, artikelförfattaren lyckades få det hela att se ut som en skumraskaffär med ett enda enkelt grepp: fakturorna för fastighetskostnaderna från dotterbolaget var mycket kortfattat formulerade. Det räckte som grund för en öppen insinuation att avsikten var mörkläggning. Örtendahl antogs vilja "dölja" sin boendekonstruktion. Haken i den insinuationen var att det inte fanns någonting att dölja. Som artikelförfattaren också öppet redovisade var situationen nämligen väl känd sedan länge hos generaldirektörens överordnade i departementet.

För ingredienserna till en skandalaffär krävs det alltså bara några upphettade rubriker och en faktura i faksimil. Själva artiklarna kan sedan innehålla obegränsat med fakta som nyanserar eller direkt motsäger rubriken, det har mindre betydelse. Stämpeln i pannan räcker, få läser långa texter. Därmed har också journalisten ryggen fri; han har redovisat hela bilden. Blir det drev får läsaren ta ansvaret, och möjligen rubriksättaren som tog ut för vida svängar.

När bostadshistorien hade lagt grunden tuggade artikelförfattaren vidare i materialet, utan att presentera något substantiellt. Mycket handlade om att Vägverket enligt journalisten hade gjort dåliga affärer, men det var ett påstående som var svårt att värdera utifrån hans texter. Men med Örtendahl redan stämplad som en skum figur räckte det med lite glidande formuleringar för att befästa intrycket av oegentligheter. Egentligen följer den här dramaturgin det enkla byskvallrets princip. När någon hamnar i skvallrets fokus kan det mesta tolkas så att det förstärker förtalet.

Fortsättningen minns vi. Drevet blev sanslöst och den ansvariga ministern fick kalla fötter. Hon tog sin hand från Örtendahl, som kände sig tvingad att avgå. Under trycket som skapats hade en olycklig åklagare ingen annan möjlighet än att väcka åtal. Eftersom "skandalerna" i artiklarna inte utgjorde grund för åtal fick han försöka komma till rätten med några sponsoravtal som Vägverket ingått. Frikännandet var självklart, men domstolen bifogade en reprimand till åklagaren för att han utan anledning hade belastat rättsväsendets resurser.

En direkt parallell utgör "Marjasin-affären". Stämpeln i pannan kom i det fallet av att "han klippte kvitton". Också här redogjorde DN för alla fakta. Landshövdingar har ett fritt representationskonto som inte behöver redovisas. Marjasin satte ändå upp kvittona på ett papper, men nerklippta, som han sade för att spara utrymme. Han var möjligen övernitisk eller excentrisk, men en redovisning av något som inte behöver redovisas kan inte ur någon synvinkel bli brottslig eller ens oetisk. I Marjasins fall förekom misstankar om politiska motiv bakom drevet. Som före detta stridbar fackföreningsman var han en tacksam måltavla för förtal. Epilogen blev densamma som i Örtendahls fall. Ett frampressat åtal ledde till ett självskrivet frikännande i rättegången.

Som ett tredje flagrant fall (av otaliga) i samma genre kan man nämna Bosse Ringholms "koloniaffär" (också en av många affärer kring denne man), ett drev som dock blev mera kortvarigt. Ringholm, då finansminister, hade en kolonistuga på västkusten och DN hade släppt fram en professor som påstod att det förelåg en laglig skyldighet för Ringholm att självmant anmäla stugans marknadsvärde till skattemyndigheten. Ingen annan än professorn hade hört talas om en sådan skyldighet, inte heller Skatteverkets chefsjurist, men dementin från denne trycktes i tidningen först när finansministern hade fått figurera ett par dagar som skattebrottsling.

För ett par år sedan delade Lars Linder (annars en av mina favoritskribenter på DN) ut en släng åt Marjasin, och jag skickade honom ett mejl på ovanstående tema. Han svarade då bland annat att "få, om någon, kunde från början med säkerhet säga att Marjasin skulle frias och exempelvis Jesús Alcalá fällas". Med det illustrerade han i själva verket tesen om att det ytliga intrycket byggt på insinuationer är det som fastnar i människors medvetande..

Skillnaden mellan de båda affärerna i vad DN faktiskt skrev var nämligen dramatisk. I fallet Alcalá beskrev tidningen utförligt vilka penningbelopp som hade bytt ägare, på vilket sätt det hade skett och med vilka motiveringar. Som läsare fick man tydligt redogjort för sig faktiska handlingar som under bestämda förutsättningar var uppenbart kriminella. Och man fick klart för sig att utfallet skulle komma att bero på hur rätten värderade Alcalás förklaringar till sitt handlande. I Marjasins fall hade DN inte skrivit om någonting som ens avlägset skulle kunna vara brottsligt. Den korta meningen "han klippte kvitton" räckte för att döma en rättsligt oskyldig person till ett hårt skamstraff. Alcalá dömdes skyldig, men blev mera försvarad och mindre förlöjligad i pressen än Marjasin.

Den som ställer massmedia tills svars för ogrundad drevjournalistik får i allmänhet ett uttryck av sårad oskuld till svar. Tidningar har ju inget ansvar för konsekvenserna av sina skriverier. Om läsarna behagar tolka det som skrivs på ett sådant sätt att oskyldiga individer i slutändan tvingas lämna sina jobb så är det inte tidningens fel. För journalisten kan det istället vara en beundrad prestation som belönas med Stora journalistpriset.

2007-05-15
Ge synpunkter