Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                               Historia

Till huvudmeny
Till meny

Svensk historia

Ge synpunkter
2008-03-01 lördag
Gunnar Wetterberg fann det häromdagen (27/2 i DN) "alldeles obegripligt" att 350-årsminnet av freden i Roskilde passerat så obemärkt. (Också det jämna jubileumsåret 1958 förflöt i största stillhet.) Han jämför med de officiella jubileer som omgärdat unionsupplösningen med Norge 1905, och planeras över förlusten av Finland 1809.

Roskildefreden måste anses vara en av de allra viktigaste i vår historia. Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän blev svenskt, och landet fick sina naturliga gränser. Wetterberg undviker att spekulera om orsakerna till det ljumma intresset från officiellt håll. Man kan ju gissa, dels att det är lite osvenskt att fira "vinster", dels att de stora förändringarna är något perifera från Stockholms horisont.

Wetterberg beskriver Skånes i mångt och mycket danska karaktär, och detsamma kan sägas om norska influenser här i Bohuslän, som fortfarande skymtas i ett och annat. Sådana band till grannländerna hade varit värda en plats i ett officiellt jubileum, om det hade hållits ett.