Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                                Sport

Till huvudmeny
Till meny

...och politik

Ge synpunkter

2008-04-10 torsdag
Johan Croneman dristade sig igår (i DN) att kommentera dramaturgin kring Kina-OS. Stig Fredriksson hade jämfört den kommande OS-invigningen med nazisternas Berlin-OS 1936 - "väldigt oförsiktigt av en så erfaren journalist och kommentator". Det OS som mest påminner om Berlin 1936 är Los Angeles 1984, menar Croneman. Den propagandasatsningen och hysteriska nationalismen är svåröverträffad.

Går man tillbaka i minnet och rekapitulerar Los Angeles 1984 så visst var den ohämmade nationalismen påträngande. För mer tillbakalutade européer kändes den naiv och rörande, men också stötande.

Några tankar på bojkott 1984 diskuterades förstås inte i vår del av världen. Fjorton kommunistländer uteblev däremot från spelen, liksom tjugofem västländer hade uteblivit från Moskva-OS fyra år tidigare, den gången med Sovjets invasion av Afghanistan som motiv. Bojkotten av Los Angeles förutsattes vara en väntad motaktion, och några reella motiv kunde vi inte se. Pravda kunde säkert se en hel del, men om det vet vi inte så mycket, för Pravda brydde vi oss inte heller om.

1984 hade USA i flera år bedrivit ett krig mot grannlandet Nicaragua och dess lagliga regim. Sandinisterna hade följt internationella regler och vänt sig till Internationella domstolen i Haag, som gav dem rätt, och beordrade USA att upphöra med sitt olagliga bruk av våld samt betala omfattande skadestånd. USA är därmed den enda nation som fällts av en internationell domstol för terrorism.

Olympiaåret hade Reagan utsett 1 maj (!) till "Rättstatens dag", en hyllning till USA:s "200-åriga samarbete mellan lag och frihet". Dagen innan hade han firat Rättstatens dag genom att meddela att USA skulle nonchalera Haagdomstolens dom. Svaret på domen blev istället att attackerna mot Nicaragua trappades upp och inriktades mot "mjuka mål", som till exempel jordbrukskooperativ och vårdcentraler. (Källa? Chomsky, of course.) Men någon diskussion om att just det här skulle påverka Olympiska spelen i Los Angeles kom väl aldrig på tanke hos oss.

Vi kan le åt detta politiska tunnelseende som gör oss till halvblinda automater och hjälplösa slavar under den härskande ideologin, var och en på sin sida om olika politiska skiljelinjer. Men hoppet ligger i att vi med hjärnans hjälp steg för steg tar befälet över våra miljoner år gamla impulser. Det kommer att ske, men bakslagen på vägen kommer att vara många.

2008-05-29 torsdag
Att noteringarna blivit sporadiska på senaste tiden beror på ideellt arbete i den lokala tennisklubben, som är i ett krisartat skick. Som enda idrottsförening i kommunen (golf räknar jag i sammanhanget inte som idrott) får tennisklubben försöka finansiera sin idrottshall på egen hand. Ekonomin har alltså ständigt balanserat på en knivsegg. Det krävs bara en minimal nedgång i aktiviteten och en måttlig ökning av räntorna för att konkursen skall stå för dörren.

Man kan med rätta reflektera över särbehandlingen av tennisen. Betraktas den fortfarande som en överklassport? Jämförelse med ridningen är intressant. Kommunen lade upp 9 miljoner kronor för ett nytt ridhus, och Ryttarföreningen har följaktligen god ekonomi. Säkert är det mer kostsamt att rida än att spela tennis, så vad är det i så fall som gör ridningen mera folklig? Någon föreslog att det kan bero på att ridningen är en flicksport. Kan så vara, men i tennisen är i varje fall hälften av ungdomarna flickor.

Kommunpolitikerna har fått tennisklubbens problem på sitt bord. Få se vad som händer.