Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                                 Ekonomi

Till huvudmeny
Till meny

Skatter

Ge synpunkter

Förmögenhetsskatten
2007-03-28 onsdag
Förmögenhetsskatten skall tas bort, meddelar regeringen idag. Givet vårt privatkapitalistiska samhällssystem är åtgärden rationell. Skatten drabbade inte stora förmögenheter utan betalades mest av folk som hade för högt taxerade hus eller saknade kunskaper om skatteplanering. De stora förmögenheterna hade för länge sedan emigrerat. Möjligen kommer en del av dessa nu att flytta tillbaka.

Förmögenhetskatten hade alltså blivit pervers, av samma skäl som den starka progressiviteten före skattereformen. Ingendera åstadkom den utjämning som var tänkt och båda överlevde alltför länge på myten om utjämning. Kan skattesystemet överhuvudtaget användas för att minska skillnader mellan låginkomsttagare och rika? Knappast. Finns det några andra metoder för att åstadkomma en sådan utjämning? Knappast.

Fastighetsskatten
2007-04-04 onsdag
Nu hurras det högt och uppsluppet över den borttagna fastighetsskatten. Men om man sätter sig en stund med miniräknaren så upptäcker man att det kan bli Anders Borg som skrattar sist och bäst.

Ta en ganska vanlig villa med ett taxeringsvärde runt en miljon och en latent reavinst i samma storleksordning. Den nya avgiften minskar årskostnaden med cirka femtusen kronor, medan den framtida reavinstskatten ökar med hundratusen kronor. Varje försäljning inom tjugo år betyder alltså en förlust för den villaägaren jämfört med nuvarande skatteregler. Fortsätter sedan värdeökningarna som hittills blir den sänkta fastighetsskatten en garanterad förlustaffär för ägaren (eller hans barn) under all framtid. Den motsvarande vinsten hamnar hos stat och kommun.

Nyckeln i kalkylen är att fastighetsskatten tog en procent per år av taxeringsvärdet, medan den höjda reavinstsskatten tar tio procent av det i genomsnitt 70 procent större marknadsvärdet. Varje värdeökning tar då i grundläget minst 17 år att tjäna in med den nya avgiften. Vinnare blir bara de som har tillräckligt högt taxerade fastigheter, tillräckligt liten latent reavinst och samtidigt en låg framtida värdeökning.

Hela frågan fokuserade från början kring lågavlönade med ärvda, obelånade och högt värderade hus, och för vilka fastighetsskatten utgjorde en stor andel av inkomsten. Tjänar den gruppen överhuvudtaget på reformen? Det är bara att räkna, men man kan lätt se typiska fall där det tar tio år att komma på plus, eller alltså aldrig om värdeökningen fortsätter som hittills.

Vi har i allmänhet en tendens att hantera våra pengar med känslor i stället för med räknare. Vad som går ut ur plånboken varje månad överskuggar hur vår ekonomi faktiskt ser ut. Gruppen vanliga människor med dyra hus bortser lätt från att de är miljonärer; sitt hem betraktar man inte i sådana termer. Därav detta till stor del missriktade jubel från hela landet som nu strömmar ur teveapparaten.

Om förlorarna alltså är fler än vinnarna så blir det stat och kommun som drar det längsta strået, och Borg har gjort ett genidrag. Men en av reformens välbetänkta inslag är trots allt att de nya avgifterna går till kommunerna. Kostnaden för bebyggelse bärs lokalt och inte av staten, vilket är en tung belastning för till exempel semesterorter med många fastighetsägare som inte betalar skatt i kommunen. Där blir det nu en rimligare ordning, förutsatt att Borg (vilket Gud förbjude) inte hittar på att dra in denna inkomstförstärkning från kommunerna.


2006-07-16 söndag
Så här års inkasseras bonusen med att vara bosatt på semesterorten Lysekil. Fem minuter till stranden och badet hör dit. Staden lever upp och nya människor trängs på annars tomma gator. Nya ansikten, dialekter och språk sätter färg på stadsbilden. Sommargästerna har öppnat sina vinterstängda bostäder, allt från stora villor med havsutsikt till mindre stugor lite längre från kusten.

Under senare år har priserna på sommarhus vid havet skjutit i höjden, och taxeringsvärdena stiger för de fastboende. Det gör fastighetsskatten till en het fråga i bygden. När värdena går upp tänker man inte så mycket på att den egna förmögenheten ökar med miljoner som att fastighetsskatten ökar med tusenlappar. Därför ser man med ovilja på att priserna går upp, och får ett fingertoppskänsligt stöd av de flesta lokalpolitiker.

Korttänktheten har antagligen en grund i ett svunnet samhälles syn på bostaden. Den egna gården var inget man sålde, den gick i arv i generationer. Egen härd var guld värd, och huset skulle vara skuldfritt. Om inte annat inser man att sådan ekonomisk psykologi kan leda till helt andra beslut än "the economic man" skulle ha fattat. I det här fallet är det irrationella draget dock lite väl påtagligt.

Långt om länge har bankerna insett att det finns guldägg som ruvats på i åratal utan att ge någon tillökning. Med nya konstruktioner som seniorlån och hypotekspension ger man husägare en vink om att de kan få lite glädje av sina förmögenheter medan de lever (till intressanta räntor för bankerna).

Egentligen är politikernas väldiga intresse för fastighetsskatten förbryllande. Antalet människor som samtidigt 1) har låg inkomst, 2) har stora förmögenheter i sin fastighet, 3) inte kan tänka sig att belåna huset, 4) ännu mindre kan sälja och flytta och 5) har barn som absolut måste överta huset för att bo i, måste i själva verket vara rätt begränsat. Men tanken på dessa arma människor är i gengäld hjärtskärande för alla oss andra, och det kan skattekritiker förvisso tälja politiskt guld av.

2006-07-22 lördag
Noteringen från i söndags om fastighetsskatten hamnade som insändare i DN. På den trycktes idag ett svar som i sammanfattning hävdade att fastighetskatten "är den mest orättvisa och omoraliska skatt vi har i det här landet. Den beskattar ett objekt utan hänsyn till dess avkastning eller bärkraft och en fiktiv vinst." Mitt svar:

Alla skatter är mer eller mindre problematiska. Inkomstskatten bestraffar arbete, förmögenhetsskatten driver företagare ur landet, momsen är omvänt progressiv genom att låginkomsttagare måste använda en större andel av sina pengar till konsumtion. Så kan man gå på och rada upp argument, men likväl behöver vi få in medel att täcka våra gemensamma utgifter med.

Fastighetsskatten är en urgammal skatt, tillämpad i skilda kulturer (i USA utgör den vanligen hela kommunalskatten), och har fördelen (nackdelen?) att vara svår att fuska med. Även om skatten påverkar allt boende så har debatten handlat om, och drivits av, oss "drabbade" egnahemsägare, ett kollektiv som har kunnat tillgodogöra sig en enorm förmögenhetstillväxt under ett par generationer. Utan de strukturförändringar i samhället som alla har bidragit till, skulle denna ökade rikedom inte varit möjlig. Många av oss 40-talister i egnahemskollektivet har kunnat bo gratis och få pengar över tack vare ständiga värdestegringar, något som förvisso skiljer från situationen för vanliga hyresgäster.

Men min huvudpoäng, som [insändarskribenten] inte bemöter, var den här: människor kan äga miljonförmögenheter och ändå betrakta sig som fattiga nog att inte orka med en viss skatt därför att rikedomen finns i en fastighet, och att man därför inte vill aktivera sina tillgångar. Det är en fråga om en alldeles speciell ekonomisk psykologi som är förbunden med synen på huset, skiljd från andra typer av tillgångar. Sålunda är problemet möjligt att förstå, men frågan är om alla som inte äger dessa förmögenheter kan förmås att acceptera argumenten mot fastighetsskatten. Att många politiker gör det beror som vanligt på att de främst går på känslor, och endast vid tvingande skäl tillgriper rationella analyser.

2006-08-16 onsdag
Inför valet har fastighetsskatten blivit en het potatis. Jag kommer att tänka på när Bosse Ringholm förra året ansågs försöka undandra sig fastighetsskatt för sin kolonistuga. Är det någon som har hört hur det gick med det?

Det började med att Dagens Nyheter i ett par dagar med hjälp av en professor lät läsarna förstå att den dåvarande finansministern gjort sig skyldig till ett lagbrott. Enligt professorn var det Ringholms lagliga skyldighet att anmäla kolonistugans marknadsvärde till skattemyndigheten, och bli taxerad därefter. När denna hans olaglighet fått fäste i det allmänna medvetandet släppte man fram Skatteverkets chefsjurist som förklarade hur taxeringen av fastigheter går till, något som husägare normalt är bekanta med, och att Ringholm följaktligen inte alls gjort något fel.

Men då var effekten redan uppnådd (guilt by insinuation) och insändarsidorna matades. De mera anständiga övergick till att kritisera finansministern för att han inte hade ändrat en lag som gynnade honom själv. Att skatt efter marknadsvärde skulle leda till stora ökningar av fastighetsskatten bekymrade inte de anständiga, som innan denna lägliga incident mestadels legat på Ringholm som hökar för att han skulle avskaffa den skatten helt.

Någon slutlig redovisning har vi inte sett i DN. Bosse Ringholm får leva med ytterligare en fläck på skölden, men den lär inte märkas i mängden.

Mönstret för ett "lyckat" fall (=offret avgick) av guilt by insinuation sattes av DN med Örtendahl-affären. I ena änden ledden den till att en domstol i princip förebrådde en åklagare för att uppta rättsväsendets resurser med nonsens, i den andra hedrades artikelförfattaren med Stora journalistpriset. Inte underligt att journalisters anseende är omvänt proportionell mot deras självöverskattning.

Skattefusk
2007-10-16 tisdag
Idag får vi veta att skattebetalarna varje år blir bestulna på 133 miljarder kronor genom skattefusk. Det betyder att närmare 15 000 kronor stjäls från varje hederlig svensk medborgare årligen. Fuskarna, som förhoppningsvis är i minoritet, tjänar alltså större summor än så.

Det belopp som felaktigt betalas ut från Försäkringskassan, som vi fick rapporterat för några dagar sedan, motsvarar en eller ett par procent av detta skattefusk. Men det utlöste en indignerad pressreaktion med gott om moraliska övertoner. Kommer det många gånger större fusket att ge samma utslag i pressen? Vi får se på morgondagens ledarsidor. Mitt tips är att det blir en lättvariant på den gamla högerståndpunkten att skattefusket bara är ett bevis för att vi har för hög skatt i landet.

2007-10-18 torsdag
Nyhetsblänkaren i tisdags om att de riktiga och kriminella storfuskarna stjäl 15 000 kronor årligen från varje löntagarna ledde mycket riktigt inte till någon ledarkommentar i min morgontidning (DN) igår. Istället kom en ny debattartikel, denna gång från ett par av näringslivets ideologer, om småfusket bland gemene man. Där redovisades arketypen för en beställd undersökning som bara handlade om hur stor andel av alla som någon gång tagit en genväg i välfärdssystemet. (Intressant nog togs egenvård av anhöriga med som ett exempel på sådant "rundning".)

Man kommer fram till att nära "95 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de anpassat sitt beteende i syfte att vinna fördelar ur systemen." Ungefär samma siffra skulle man väl få om man frågar hur många som någon gång kört fortare än vad hastighetsgränsen tillåter. Den viktiga frågan om hur pass allvarligt fusk det är frågan om och vad det skulle kosta besvaras inte. Om det är fråga om bagateller så spelar siffran 95 procent ingen större roll, och författarnas bild av ett system i förfall skulle då påminna mera om rättshaveristens.

Vanligt folks möjligheter att vinna en liten fördel här eller där genom lämplig "planering" kan matchas mot vad många förlorar på grund av okunnighet. Om detta skrivs det mycket lite. Härom dagen redovisade visserligen Försäkringskassan att en miljard kronor inte tagits ut av personer som var berättigade till föräldrapenning. Många känner helt enkelt inte till allt om de rättigheter de har. Vårt sociala skyddsnät är till stor del ett passivt nät. Det krävs ofta aktiva och informerade insatser för att få kunskap om rättigheterna.

Exemplen är många. En kvinna jag kände på nära håll förlorade i åratal ett belopp som hade motsvarat 15 procent av hennes (låga) inkomst därför att hon inte hade fått veta att hon var berättigad till en särskild efterlevandepension efter sin make. Hon var en ovanligt vaken person, och kunde till sist hitta information om sin pension (som inte utbetalades retroaktivt), men man kan bara föreställa sig hur det ser ut i det stora folkdjupet där resurserna för att informera sig är mera begränsade.

En verkligt intressant studie vore en där detta "antifusk" blev klarlagt. Inget skulle förvåna om det visade sig att vanligt folk förlorade mer på sin bristande kunskap om rättigheterna än vad de vinner på sitt småfusk.

2007-10-19 fredag
Så kom då huvudledaren om fusket i gårdagens DN. Handlade den om de 133 miljarderna som de professionella fuskarna i företagsvärlden stjäl från skattebetalarna? Icke så. Intressantare tycks vara att förmedla bilden av ett utbrett moraliskt förfall bland folk i allmänhet, med stöd av en besynnerligt luddig studie som inte ens kan prestera ett relevant storleksmått på det "omfattande" småfusket.

Av de 133 miljarderna beräknade Skatteverket att 66 miljarder gällde svartjobb. Kan det vara fråga om skolflickornas barnvaktsjobb och snickarens hjälp till svågern några helger? Inga verksamheter av det slaget kan nå upp till sådana siffror. Det kan bara de systematiska svartjobb som ljusskygga företag sysslar med i stor skala. Resterande 67 miljarder rörde ekonomisk brottslighet av typen momsbedrägerier och fiffel med bokföringen, inget som gemene man har möjlighet att ägna sig åt.

Vad folk kommer att fråga sig är vilken signal landets ledande tidning sänder när man "missar" en minoritets ekonomiska brottslighet där bytet blir 133 miljarder, och istället i ledare efter ledare lyfter moraliska pekpinnar mot småfolkets "utnyttjande av systemet" motsvarande en bråkdel av den summan.

Det första är att ett tyst accepterande gör det gigantiska, professionella fusket normbildande. Varför skall jag avstå från någon tusenlapp svart när folk högre upp i samhället kan sno åt sig miljonbelopp genom skattefusk utan att det ens väcker någon reaktion på den viktigaste ledarsidan? Det andra är den välmotiverade känsla av orättvisa som det moraliska fördömandet av vanligt folk också väcker. Effekten blir att moralismen motverkar sitt syfte. Vad DN möjligen uppnår är ytterligare några röster på socialdemokratin i nästa val.

Jobbskatteavdrag
2008-05-16 fredag
Ibland får man anledning att undra över ekonomers förkärlek för att beskriva ekonomiska förhållanden i relativa tal, främst procent. Rutinen är så inarbetad att vad som helst passerar, även det mest vilseledande.

DN:s ekonomisida har idag en grafisk bild över skatten med och utan jobbskatteavdraget. Den ser ut ungefär så här (med reservation för den exakta precisionen; data är hämtade analogt ur DN:s diagram):På den vågräta axeln har vi årsinkomst i kkr. Vi får en trevlig bild, på det hela taget. De med riktigt låga inkomster ser ut att ha tjänat rätt bra på reformen. Å andra sidan verkar skattebelastningen ganska jämnt fördelad, också för de med höga inkomster.

Men vi köper inte potatis, bilar och semesterresor med procent utan med kronor. Förändringen i verkliga pengar ser ut så här:Knappast överraskande att den verkliga vinsten ökar med inkomsten. Samtidigt får man en tydlig bild av hur skattebetalningen ökar exponentiellt med ökande inkomst.

Den populära bilden av "vinnare och förlorare" på jobbskatteavdraget beskrivs bäst av den verkliga skattsänkningen i kronor:Det blir alltså mer pengar till potatis, bilar och resor för höginkomsttagarna. No surprise.

Vilken bild beskriver bäst effekterna av jobbskatteavdraget? Det beror förstås på vilket uppsåt man har. Men säkert är att procenträkning inte ger någon vettig information överhuvudtaget. Den är nästan alltid vilseledande, och frågan är bara om den utbredda användningen beror på okunskap eller på politiska syften.