Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                               Teknik

Till huvudmeny
Till meny Medicin Ge synpunkter

2008-03-18 tisdag
För att uppmärksamma en bok om SSRI-preparaten hade DN härom dagen bl.a. en intervju med en pensionerad man som levt sitt liv i en tårfylld dimma av depression och ständiga självmordstankar. Ända till den dag han fick den antidepressiva medicinen och omedelbart blev frisk. Han hade levt ett helt liv med serotoninunderskott, och all psykoanalys hade varit verkningslös.

Trots dokumenterade resultat, bland annat minskande antal självmord, hör man fortfarande då och då den nedlåtande beteckningen "lyckopiller" för dessa mediciner. Vårt förakt för psykiska sjukdomar som den lägsta formen av svaghet lyser igenom, tillsammans med den märkliga vantro som i mer än hundra år lett psykiatrin på fel vägar.

Vid brist på insulin får människan diabetes. Patienterna medicineras livslångt med insulin, och vi ser inget märkligt i det. Tvärtom hyser vi medkänsla och respekt för dem som drabbats av sjukdomen. Nu vet vi att typ 1-diabetes orsakas av en gradvis förstörelse av de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, något som inte kan förebyggas. Men ännu så sent som när jag var ung trodde man att barn fick diabetes av för hög sockerkonsumtion. Vid motsvarande överdrivna förkärlek till miljöförklaringar lever ännu delar av psykiatrin kvar.

Hjärnans funktion styrs i grunden av biokemiska processer. I sin tur kan denna biokemi påverkas av viljestyrda mentala aktiviteter, som den kognitiva beteendeterapin med framgång har påvisat. Om vår mentala hälsa alltså skulle vara en funktion av fysiologiskt givna förutsättningar, miljömässiga faktorer (trauman) och viljemässigt styrt tänkande, så är det ändå biokemin som sätter grundvillkoren. En kraftigt utslagen människa kan inte bli herre över vare sig sin miljö eller sitt tänkande. Där är medicinerna oumbärliga.

De freudska idéernas dominans inom psykologin säger mer om människans underliga dragning till spekulativa miljöförklaringar än om Freuds vetenskapliga stringens. (Samma dragning skulle då förklara behaviorismens obegripligt långvariga hegemoni. Den är för övrigt långt ifrån över, utan har fått en sorts förlängt liv genom den sociala konstruktivismen.)

Det kan tyckas som om människan värjer sig mot naturvetenskapliga förklaringar av rädsla för att de skulle reducera hennes mänskliga värde. Att hålla sanningar borta kan verka lika viktigt som att hålla tanken på döden borta. I stället klamrar man sig fast vid den inommänskliga världen och önsketänker att vår vilja och våra handlingar innehåller alla nödvändiga förklaringsmodeller.

Denna ovilja att acceptera verkliga fakta går igen inom nästa alla grenar av det offentliga samtalet. Ämnet kan ligga mycket nära naturvetenskapen, som t.ex. miljöfrågorna, och ändå bli behandlade med känslotänkande. Och frågorna behöver inte vara särskilt komplicerade för att de mytiska aspekterna skall väljas framför de faktiska.

Gulliver växer och blir allt starkare för varje dag, men Lilleputtarna förökar sig snabbare och binder Gulliver till marken med ständigt fler snören.