Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                           Teknik

Till huvudmeny
Till meny

Teknisk utveckling

Ge synpunkter

Utveckling allmänt
2009-02-23 måndag
Återkomst efter ett sportlov i snöland.

En vecka i en sportstuga på en snöig bergssida är uppfriskande för själen och nyttigt för medvetandet. För själen: träden målade med vita kristaller ut till de yttersta kvistarna, ett tjockt snötäcke som dämpar alla ljud och lyser upp natten med enbart ljuset från en avlägsen kvällspist. Tystnaden är naturens egen och ger sömnen sitt rätta djup och uppvaknandet en efterlängtad klarhet.

Stugor är tätt placerade utmed bergssidan, men ingen är utrustad för vedeldning och följaktligen bjuder skidturen en klar och frisk luft som skärper alla sinnen med sin uppfordrande kyla. Känslan av ursprunglighet tränger sig på. Till synes en idyll i alla avseenden.

För medvetandet: efter några timmar väcker kylan en först lätt och sedan alltmer påträngande smärta med början i fötterna. Ansiktet stelnar och talet blir efter hand ansträngt och sluddrigt. Den frysande kroppen känner behov av mat.

Då bjuder den varma stugan en välkommen asyl. Elelementen går för fullt, torkskåpet fylls med blöta kläder, bastun blir varm på en kvart, en kall öl hämtas ur kylen, elspisen slås på för att tillreda en enkel måltid som blir årets dittills godaste.

Sens moral: Förutsättningen för att kunna uppleva vad man tror är ursprunglighet är en teknologiskt avancerad infrastruktur (som till exempel omfattar kärnkraft). En verkligt ”naturlig” motsvarighet har vi numera svårt att tänka oss, än mindre förmåga att uthärda. Ved att sågas och klyvas, kamin att matas varje halvtimme, vatten i hinkar från en grävd brunn (med is i vattenhinken varje morgon), två mils skidtur till närmaste lanthandel, naturligtvis ingen skidlift eller allt det andra vi idag ser som helt självklart för en normal skidsemester.

(En ofrånkomlig parentes: alla kan inte kosta på sig skidsemester, så exemplet är inte valt för att det är bra. Det är inte valt alls utan råkade bara göra sig påmint. Teknikens frukter är förvisso orättfärdigt fördelade, men orsaken till det ligger i helt andra samhällsfenomen. Om tekniken som sådan har en roll i sammanhanget är det möjligen att i någon mån underlätta spridningen av välståndet till dem som mest behöver det.)

Så fungerar nuets blindhet, vår märkliga perspektivlöshet. Många ser inte allt vi förfogar över för att berika livet, men drömmer i stället om det försvunna paradis som aldrig funnits. Någonting i människans natur tycks betinga denna snöpning av medvetandet. Och ser man på hur utbrett fenomenet är verkar det vara en stark kraft. Därav denna don Quijote-kamp mot inbillade problem (inte mot bland annat väderkvarnar denna gång, utan tvärtom). Samtidigt som viktiga utvecklingsmöjligheter försummas, när de inte helt enkelt motarbetas. Och de verkliga problemen förblir olösta.


2007-11-02 fredag
Medan vi ligger och läser de helt förutsägbara ekonomisidorna i tidningen så förändras den materiella verkligheten omkring oss med en hastighet som skulle varit bokstavligen ofattbar för människan bara två generationer bakåt i tiden. Antagligen är den inte särskilt begriplig för de flesta av oss heller, men vi har lärt oss att se den som något självklart och slutat förundra oss. Vi har gått från kilobyte till gigabyte utan att särskilt mycket reflektera över hur det gick till.

Årets Nobelpris i fysik gav oss en tillfällig inblick i en fysikalisk princip som bland annat möjliggjort mindre och kraftfullare dataminnen. Vad det borde lära oss är att den tekniska utvecklingen inte på något sätt är självklar. Den kräver både nya upptäckter och avancerade nya tillämpningar av kunskapen. Att förändringarna ändå är så snabba skulle antyda att vi befinner oss i början av en utvecklingsprocess, särskilt inom elektroniken.

Teknikens sista följdeffekt, ekonomin, är den aspekt som tycks intressera oss mest. Därefter kommer det gränssnitt som vi någorlunda förstår oss på, i datorernas fall programmen vi använder. En ny yrkeskategori - dataspelsrecensenter - kan falla i trance över ett nytt spels fascinerande strategiupplägg och fantastiska grafik. Att den rena tekniken är förutsättningen för varje ny spelgeneration kommer i bakgrunden. Datorteknologin är den begränsande faktorn och därigenom den fundamentala och absolut viktigaste.

2007-11-03 lördag
Tekniken som den viktigaste begränsande faktorn för materiell utveckling gäller inte bara inom datorområdet. Den levnadsstandard vi (genomsnittligt) har uppnått i västvärlden är en direkt följd av att vi producerar allt mer varje arbetad timme, vilket i sin tur helt och hållet beror på de tekniska framstegen. Naturligtvis krävs en fungerande miljö kring tekniken för att den skall komma till sin rätt. Ett välorganiserat samhälle med lagar och rättsapparat är en sådan förutsättning. En annan är ett ekonomiskt system som främjar entreprenörers möjligheter att förverkliga teknikens potential. Demokrati och kapitalism har hittills visat sig klara uppgifterna bättre (mindre dåligt) än andra system (vilket inte motsäger att det finns stora brister hos kapitalismen).

Två ekonomer fick för några år sedan det så kallade nobelpriset i ekonomi för "upptäckten" att samhällets organisation var viktigare än tekniken för ekonomisk utveckling. Om det var tänkt som ett empiriskt konstaterande, dvs. att god organisation just då var en större bristvara i den fattiga världen än tillgång på teknik, så var påståendet närmast trivialt och ingen större upptäckt. Om man däremot skulle ha menat (som det framställdes) att ekonomisk utveckling generellt berodde mer på samhällsstruktur än på teknisk utveckling, så var tesen av sakliga skäl inte värd ett "nobelpris".

Med den yttersta orsaken bör man mena den första länken i en kedja av kausaliteter. Utan denna första länk blir det ingen fortsättning. När orsakerna inte är kopplade i en kedja, utan fristående från varandra, så betraktar man lämpligen den mest begränsande faktorn (den mest oberoende variabeln) som den viktigaste. En känslighetsanalys kan göras så att man tar bort orsakerna var för sig, eller i grupper, och ser vilken orsak som då visar sig ha störst effekt på hela systemet. Gör man en sådan undersökning av vår ekonomi så kan man inte komma fram till något annat är att tekniken är den enskilt mest avgörande faktorn bakom den ekonomiska utvecklingen, både i det kortare och längre perspektivet.

När tid och tillfälle ges måste vi granska det här "nobelprisarbetet" och se hur man kunde hamna där man hamnade.