Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                               Filosofi och vetenskap

Till huvudmeny
Till meny Pedagogik Ge synpunkter

2008-10-22 onsdag
Inger Enkvist lyfter (i Axess nr 5) fram några intressanta observationer om pedagogiken, särskilt jämförelser mellan matematikundervisningen i USA, Europa och Asien. Hon ger svar på frågor man ställt sig efter att ha följt de egna barnens skolgång.

Enkvist refererar till ett antal jämförande studier. I en påvisas en avgörande skillnad i matematikundervisningen mellan USA och Kina. De kinesiska lärarna ser räknande som en intellektuell färdighet, något man förstår, inte som en procedur, en formell färdighet. I en annan studie ser två amerikanska psykologer det västerländska synsättet som en rest från behaviorismens dagar. Genom att lösa många enkla tal skulle eleverna få en förstärkning i inlärningen. Inser man däremot att matematik är en fråga om att förstå så gör man istället som i Japan, där lärarna ställer upp svårare problem som klassen gemensamt får resonera sig fram till lösningen på. Man stimulerar och lär in själva förståelsen.

Så har man fått förklaringen till alla dessa tröstlösa och hart när identiska subtraktionsövningar, sida upp och sida ner, som svenska elever tragglar med på lågstadiet. För barn som snabbt förstår principen resulterar de otaliga upprepningarna i leda. För övriga lär monotonin knappast förbättra förståelsen.

Som vi numera sett i dokusåpor kan entusiastiska och kunniga lärare åstadkomma underverk i matematikundervisningen. Här har vi kanske den trånga sektorn: våra grundskolelärare har inte tillräckigt bred kunskap och djup insikt i matematikens väsen. När sedan behaviorismen har haft så långvarigt inflytande hos oss, så är utvecklingen inte överraskande.

Tyvärr avlöstes behaviorismen av den sociala konstruktivismen och andra relativistiska förvillelser, så vägen till insikt kan tyckas lång. Det är bara att hoppas att man har fel.