Schaff Konsult

CV Lars Schaff

Till startsida
 

MERITFÖRTECKNING

SCHAFF, Lars Gunnar

född 22 mars 1941

Utbildningar
Göteborgs universitet 1971-09-12 – 1974-05-31, 1982

Studier i nationalekonomi (60p), företagsekonomi (20p), statistik (20p) och
vetenskapsteori (20p)
Fil kand-examen 1982-11-09
 

Lunds Tekniska högskola 1965-09-01 – 1971-09-11

Studier vid kemisektionen, livsmedelsteknisk inriktning
Civilingenjörsexamen 1971-09-11
 

Tekniska Gymnasiet II i Göteborg 1962-08-28 -- 1965-05-11

Studier på kemilinjen. Ingenjörsexamen 1965-05-11
- Elevkårsordförande aug. 1963 - feb. 1965
 

Marinen, Kustartilleriet 1960-06-07 -- 1962-06-07

Värnpliktstjänstgöring, utbildning till reservofficer
Officersexamen 1962-02-27
 

Vasa Högre Allmänna Läroverk, Göteborg 1952 - 1957

Realexamen 1957-05-23
 

Verksamhet som egen företagare
Schaff Konsult, Lysekil 1999-07-01 --

Konsult i eget företag inom områdena kvalitet, miljö och farligt avfall.

Uppdrag för bland andra
- Skandinaviska Raffinaderi AB (sedermera Preemraff Lysekil)
- Preem Raffinaderi AB (sedermera Preemraff Göteborg)
- Reci Industri AB
- Ren Industrimiljö AB (företag inom facility services med uppdrag för bland andra Volvo Car Corporation)
 

Anställningar
Reci Industri AB, Göteborg (namnändring efter Cementa Miljötekniks förvärv av GRAAB-Kemi) 1992-10-14 -- 1999-06-30

Platsansvarig Göteborg, marknadsansvarig för Göteborgsverksamheten 1993

Kvalitetssamordnare
från 1994 och tillika miljöchef från 1997
- ansvarig för uppbyggnad och underhåll av Recis kvalitetssystem, certifierat 1996 enligt ISO 9001, och miljöledningssystem, certifierat 1998 enligt ISO 14001.
 
AB GRAAB-Kemi, Göteborg 1983-11-07 -- 1992-10-13

Marknadsingenjör 1983-1986
- marknads- och produktionsarbete inom området farligt avfall (FA); kundkontakter, beslut om behandlingsmetoder för olika avfall, myndighetskontakter mm.

Produktionschef 1987-1992
med ansvar för transport-, marknads- och saneringsverksamheter (1987-1989 även för administration)
- avdelningsansvar; arbetsledning, c:a 30 underställda
- ansvar för avtal med större avfallslämnare
- medverkan i utveckling av behandlingsmetoder och projektering av anläggningar
- kontakter med myndigheter, politiker och media i FA-frågor.

Särskilda uppdrag:
- 1985: Deltagare i arbetsgrupp inom Naturvårdsverket angående transport/kontrollsystem för FA
- 1986-1990: Ledamot av Renhållningsverksföreningens (RVF) FA-grupp.
- 1989-1992: Sekreterare i MIFAS styrelse (ett dåvarande samordningsföretag för kommunala FA-företag).
- 1990: Deltagare i särskild arbetsgrupp för FA-frågor inom RVF.
- 1990-1991: Deltagare i arbetsgrupp för avfallsplan i Göteborg.
- 1991: Ledamot i underkommitté inom statlig utredning av FA-området
 

Göteborgs hälsovårdsförvaltning 1983-02-07 -- 1983-11-06

Handläggare. Utredning och inventering av industrimiljöfrågor
 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Stockholm 1974-06-01 -- 1982-01-17

Utredningssekreterare inom områdena framtidsstudier, bioteknik, utbildningsfrågor och försvarsteknik

- sekreterare i avd X och i IVA:s industriforskargrupp
- sekreterare i Föreningen för framtidsstudier
- verkställande sekreterare i Sällskapet riksdagsmän och forskare (RIFO) april 1977 - dec. 1981
- ordförande för SIF-klubben vid IVA 1978-01-01 -- 1980-04-14
- medförfattare i ett antal IVA-skrifter
 
 

Kungl. Älvsborgs Kustartilleriregemente, perioden 1972-1983 (totalt fem månader)

Utnämnd kapten 1972, befälsövningar som chef sektion 1 i bataljonsstab
 
Pripp-bryggerierna AB, Göteborg 1969-06-25 -- 1969-07-31

Praktikarbete som brygghusarbetare
 
Kungl. Älvsborgs Kustartilleriregemente, perioden 1965-1972 (totalt fem månader)

Befälsövningar och krigsförbandsövningar som sambandsofficer och plutonchef
 
Kungl. Älvsborgs Kustartilleriregemente, Göteborg 1963-06-05 -- 1963-07-31 och 1965-05-28 -- 1965-08-28

Tjänstgöring som instruktör och plutonchef stf
 
Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för kärnkemi, Göteborg
1960-03-04 -- 1960-06-04

Laboratoriebiträde vid avdelningen för kärnkemi
 
AB Svenska Amerika Linien, Göteborg 1959-05-14 -- 1959-12-19

Ombordanställd, biträdestjänster
 
AB Astra Sunco, Göteborg 1957-09-01 -- 1959-05-13

Laboratoriebiträde, utveckling av näringspreparat
 

2007-05-28